DeHR Network và Republic Of DeFi: mở ra một thế giới mới với Career Metaverse

DeHR-ROD

DeHR Network và Republic Of DeFi: mở ra một thế giới mới với Career Metaverse

November 9, 2021

Nội dung

DeHR Network và Republic Of Defi “Kết nối để mở ra một thế giới mới với metaverse nghề nghiệp”

Giới thiệu về mạng DeHR và Republic Of Defi

Kết nối để mở ra một thế giới mới với metaverse nghề nghiệp

Để phát triển và phổ biến Career Metaverse đến các cộng đồng trên toàn thế giới. DeHR và ROD chính thức hợp tác với nhau, cùng nhau phát triển.

Republic Of DeFi (ROD) là một tổ chức cộng đồng mới nhưng đầy nhiệt huyết nhằm chia sẻ thông tin và kiến thức chính xác, khách quan về thị trường DeFi với cộng đồng.

ROD đã tham gia đầu tư và đồng hành lâu dài với DeHR. Với sự hỗ trợ đắc lực từ chuyên môn đến quy mô cộng đồng, DeHR sẽ mở rộng phạm vi hoạt động cũng như chinh phục những mục tiêu và tầm nhìn sắp tới.

Hãy theo dõi những sự kiện nổi bật sắp tới cùng chúng tôi!

Về R.O.D

DeHR-ROD

ROD nhằm mục đích chia sẻ thông tin và kiến thức chính xác, khách quan về thị trường DeFi đến cộng đồng. Đồng thời, ROD cũng tham gia đầu tư vào các dự án mới và tiềm năng, hỗ trợ tiếp thị và truyền thông.

Tele Group: https://t.me/republic_of_defi

Về DeHR

DeHR-Logo

Mạng SocialFi được thiết kế mang tính là một cuộc cách mạng cho “Tất cả mọi thứ liên quan đến sự nghiệp và kỹ năng chuyên môn của bạn”. DeHR đã xây dựng D-App để mọi người dùng đều có riêng cho mình một bộ Hồ sơ với Hình đại diện NFT độc đáo, với Tấm hộ chiếu Chuyên nghiệp này, người dùng có thể kết nối với các hệ sinh thái dành cho các Nhân tài trên toàn cầu, các Công ty, Tổ chức thông qua một Nguồn cấp dữ liệu trên xã hội mỗi ngày, Thị trường tài chính & dữ liệu trên nền tảng phi tập trung.

Related posts